"Salonul 2 - Noua ne pasa de voi!"

Tuesday, Feb 27th

Last update07:29:38 PM

Documente la internare

Categorie: Pacienti doctor chirurgie Leuca Dan

Documente necesare la internare:

• persoane active :
- adeverinta de la locul de munca;
- bilet de internare de la medicul de familie;
- acordul informat al pacientului citit de pe site.

• pensionari:
- talonul de pensie cel mai recent;
- bilet de internare de la medicul de familie;
- acordul informat al pacientului citit de pe site.

Consimtamantul pacientului

Categorie: Pacienti doctor chirurgie Leuca Dan

 

ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT

Acest document a fost emis, īncheiat ?i semnat īn temeiul urm?toarelor reglement?ri legale:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul s?n?t??ii, a?a cum a fost modificat?
– art 649 ?i urm?toarele;
- Legea nr. 46/2003 a drepturilui pacientului;
- Ordinul M.S. nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
- Ordinul nr. 482/2007 al M.S.P. – “Norme metodologice de aplicarea a titlului XV r?spunderea civil? a personalului medical ?i a furnizorului de produse ?i servicii medicale, sanitare ?i farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul s?n?t??ii.

Acest document constituie anexa la foaia de observa?ie ?i urmeaz? a fi ata?at la aceasta.


1. Date pacient

Nume ?i prenume:

Codul numeric personal:

Domiciliu/re?edin??:

2. Reprezentant legal *

Nume ?i prenume:

Codul numeric personal:

Calitate:

3. Actul medical (descriere)

 

4. Informa?iile legate de starea de s?n?tate furnizate pacientului

 

Da

Nu

Date despre starea de s?n?tate

 

 

Riscurile poten?iale

 

 

Alternative de evolu?ie, cu ?i f?r? tratament

 

 

Diagnostic

 

 

Pronostic

 

 

Complica?ii posibile

 

 

Riscurile neefectu?rii tratamentului

 

 

Riscurile nerespect?rii recomand?rilor medicale

 

 

5. Consim??mānt pentru recoltare

Pacientul este de accord cu recoltarea, p?strarea ?i folosirea produselor biologice

 

 

6. Consim??mānt pentru efectuarea urm?toarelor investiga?ii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da

Nu

7. Alte informa?ii

Au fost furnizate pacientului informa?ii despre serviciile medicale disponibile.

 

 

Au fost furnizate pacientului informa?ii despre identitatea ?i statutul profesional al personalului care īl trateaz?

 

 

Au fost furnizate pacientului informa?ii despre regulile / practicile / obiceiurile din unitatea medical?

 

 

Pacientul a fost īncuno?tiin?at c? are dreptul la o a doua opinie medical?

 

 

Au fost furnizate pacientului informa?ii despre natura ?i scopul tratamentului propus.

 

 

Au fost furnizate pacientului informa?ii despre riscurile ?i consecin?ele tratamentului

 

 

8. Suferi?i de o boal? psihic? care v? afecteaz? discern?māntul

Da

Nu

 

9. Pacientul dore?te s? fie informat īn continuare despre starea sa de s?n?tate

Da

Nu

 

* Se utilizeaz? īn cazul „minorilor ?i majorilor f?r? discern?mānt”.

 

Personalul medical:
Dr. Leuca Dan; Dr. Leuca Laura; As. Balint Dana; As. Mucenicu Marioara; As. Fenesan Laura; As. Iancu Camelia; As. Borodi Alina; As. Petric Simona; As. Badiu Camelia; As. Moldovan Valeria; As. M??c??an Claudia; As. Stejar Cristina; As. Gabor Eva;  As. Mure?an Olimpia; As. Florea Rodica; As. ?ar?lung? Mihaela; As. Com?a Mirela; As. Bl?jan Emil; As. Neme? Felicia; As. Ile Ramona; As. Trifan Cosmina; As. Neam?i Viorica; As. Lorincz Mihaela.


I) Subsemnatul pacient / reprezentant legal al pacientului _________________________________ declar c? am īn?eles toate informa?iile furnizate de c?tre medic ?i enumerate mai sus, c? am prezentat medicului doar informa?ii adev?rate ?i īmi exprim consim??māntul informat pentru efectuarea actului medical.

 

Da

Nu

Īn cazul īn care, pe parcursul realiz?rii actului medical, nu īmi voi putea exprima voin?a, dar va ap?rea ca necesar? o interven?ie medical? de urgen??, autorizez echipa medical? s? intervin? pentru a preveni deteriorarea st?rii mele de s?n?tate ?i / sau pentru a-mi salva via?a.

 

 

Data: ____ / ____ / _________ Ora: _______________

 

 


Semn?tura pacientului / reprezentant legal care consimte informat la efectuarea actului medical:

 

II) Subsemnatul pacient / reprezentant legal al pacientului _________________________________ declar c? am īn?eles toate informa?iile furnizate de c?tre medic ?i enumerate mai sus, c? mi s-au  explicat consecin?ele refuzului actului medical ?i īmi exprim refuzul pentru efectuarea actului medical.

Data: ____ / ____ / _________ Ora: _______________

 

Semn?tura pacientului / reprezentant legal care refuz? efectuarea actului medical

 

Plati servicii medicale

Categorie: Pacienti doctor chirurgie Leuca Dan

Plati servicii medicale

Cazare apartinatori

Categorie: Pacienti doctor chirurgie Leuca Dan
Apartinatorii pot fi cazati in sectie ca insotitor contra sumei de 30 RON/zi in limita locurilor disponibile!

Ore de vizita

Categorie: Pacienti doctor chirurgie Leuca Dan

Pacientii internati la Spitalul Militar pot fi vizitati zilnic intre orele 15:00 - 17:00

Mai multe articole...

Contact

  • Adresa: Str. G-ral Traian Mosoiu, Nr.22
    Cluj-Napoca 400124, Judetul Cluj, Romania
  • Tel: (+4) 0745.323. 392